Dagpengesatser 2016

Hvis du har fået udbetalt dagpenge fra ferieoptjeningsårets begyndelse (1. januar) og frem til det tidspunkt, hvor du holder ferie, så vil du få udbetalt feriedagpenge med samme sats som dagpengene.Satser for dagpenge 2016 Baggrunden for stigningen i administrationsbidraget er beskæftigelsesreformen og dagpengereformen. Ved at hæve kontingent lidt kan vi leve op til de nye lovkrav uden at gå på kompromis med serviceniveauet. Akademikernes A-kasse er stadig den billigste a-kasse for højtuddannede.

Kontingentet er fra 1. januar 2016 sammensat på følgende måde:

• Statsbidrag 334 kr.
• ATP: 8 kr.
• Administrationsbidrag: 85 kr.

Dagpengesatser 2016
Dagpengesatsen er i 2016 følgende pr. dag (5 dage pr. uge):

• Fuldtidsforsikrede: 836 kr.
• Deltidsforsikrede: 557 kr.
• Dimittender: 686 kr.

Comments are closed.